Arbeidsmarktprognose 2018-2019: meer banen in bijna alle sectoren

De Nederlandse economie groeit ook in 2018 en 2019 stevig door, na een grote groei in 2017. Dit is duidelijk terug te zien op de arbeidsmarkt. In bijna alle sectoren neemt het aantal banen toe. In totaal stijgt het aantal banen naar 10,5 miljoen in 2019. Jaarlijks ontstaan meer dan 1 miljoen vacatures.

Dit staat in de landelijke arbeidsmarktprognose 2018-2019 van UWV. De arbeidsmarktprognose beschrijft de verwachtingen van UWV over hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt in 2018 en 2019, zowel op landelijk niveau als in de verschillende sectoren. De regionale ontwikkelingen staan in een aparte publicatie.

  • In bijna alle sectoren neemt het aantal banen toe
  • Weer minder banen in de financiële dienstverlening, wel vacatures
  • Beroepsbevolking neemt toe, werkloosheid daalt
  • Regionale arbeidsmarktprognose: meer banen, maar groeitempo verschilt sterk

In bijna alle sectoren neemt het aantal banen toe

In bijna alle sectoren groeit het aantal banen. De meeste banen komen er bij via de uitzendbranche, namelijk 75.000 in 2 jaar tijd. De groei is wel minder groot dan in 2017, toen kwamen er 77.000 banen bij. De banengroei van de uitzendbranche loopt meestal terug als de economische groei goed op gang is gekomen, doordat bedrijven zelf weer meer personeel in dienst nemen.

Weer minder banen in de financiële dienstverlening, wel vacatures

Het aantal banen in de financiële dienstverlening daalt de komende 2 jaar verder met 8.000 banen. De daling is al gaande vanaf 2008. Toch zijn er wel vacatures in deze sector, maar in andere beroepen dan voorheen. Vooral de vraag naar financieel specialisten, risicobeheerders, accountants en programmeurs neemt toe.

Beroepsbevolking neemt toe, werkloosheid daalt

De beroepsbevolking stijgt in 2 jaar met 183.000 naar 9,2 miljoen personen. Een belangrijke oorzaak voor de stijging is dat steeds meer mensen van 55 tot en met 64 jaar actief worden op de arbeidsmarkt. De werkloosheid daalt naar 320.000 in 2019 en daarmee komt het werkloosheidspercentage volgens het Centraal Planbureau op 3,5%. Het aantal WW-uitkeringen daalt in 2 jaar tijd met 76.000 uitkeringen naar 254.000 eind 2019.

Lees de Arbeidsmarktprognose 2018 – 2019 (pdf, 2 MB)

Regionale arbeidsmarktprognose: meer banen, maar groeitempo verschilt sterk

Het aantal banen groeit in 2019 naar verwachting in alle arbeidsmarktregio’s. De grootste groei wordt verwacht in Groot Amsterdam (2,5%), waar de vooruitzichten veel gunstiger zijn dan in de andere 3 grootstedelijke regio’s. Buiten de Randstad verwachten we de grootste banengroei in Noord-Brabant en Twente.

In deze regionale publicatie gaat speciale aandacht uit naar de arbeidsmarktregio’s Groot Amsterdam, Rijnmond en Zeeland, omdat deze regio’s qua groei en het soort sectoren sterk van elkaar verschillen. Zo is de groei van het aantal banen in Groot Amsterdam groter dan gemiddeld. In Rijnmond is de groei gemiddeld en in Zeeland klein.

Lees de Regionale Arbeidsmarktprognoses 2018 – 2019 (pdf, 1,1 MB)

Bron: Werk.nl

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.