Archief » De arbeidsmarkt in cijfers 2015

CBS publiceert veelvuldig over de arbeidsmarkt, vanuit verschillende invalshoeken. Alle facetten die in eerdere publicaties aan de orde zijn gekomen, worden in dit jaaroverzicht samengevoegd tot een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2015. Daarnaast geeft het inzicht in de manier waarop de verschillende cijfers tot stand komen, met links naar de StatLine-tabellen waar die cijfers te vinden zijn.

Trends op de arbeidsmarkt

  • De laatste tien jaar stijgt binnen de werkzame beroepsbevolking het aandeel vrouwen, hoger opgeleiden, deeltijders en 45-plussers. Het aandeel werknemers daalt en binnen de groep werknemers heeft een steeds groter deel een flexibele arbeidsrelatie.
  • Mensen werken langer door. Vut en prepensioen zijn goeddeels afgeschaft, de AOW-leeftijd wordt verhoogd.
  • In 2007–2008 was de arbeidsmarkt gespannen. Daarna kwam de economische crisis, in twee delen. De financiële crisis begon in 2008. In eerste instantie trok de economie daarna weer aan, maar na 2011 liet de economische crisis zich nog sterker voelen en liep de werkloosheid hoog op. In 2015 is de arbeidsmarkt nog niet hersteld van deze crisis, maar de werkgelegenheid stijgt en het aantal werklozen daalt.
  • In vergelijking met 2008 is het aantal banen sterk toegenomen in de zorg en de horeca, terwijl veel banen verloren gingen in de bouwnijverheid, de industrie en de financiële dienstverlening.

De arbeidsmarkt in cijfers 2015