Archief » Veranderingen werk en inkomen 2015

Wie minstens 2 jaar via tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever werkt, kan vanaf 1 juli 2015 een vaste baan krijgen. Vanaf dat moment gelden er ruimere regels voor zorgverlof en moet u, waneer u een WW-uitkering heeft, na een half jaar verplicht elke baan aannemen.

Vaste baan na 2 jaar tijdelijke contracten

Werkt u minimaal 2 jaar via tijdelijke contracten voor dezelfde werkgever? Dan heeft u vanaf 1 juli 2015 recht op een vaste baan. Tussen uw tijdelijke contracten mag maximaal 6 maanden tijd zitten. In de zogeheten ketenbepalingen staat wanneer uw tijdelijke contract verandert in een vast contract.

Transitievergoeding bij ontslag

Werkt u 2 jaar of langer bij een bedrijf? Dan heeft u vanaf 1 juli 2015 recht op een vergoeding als u wordt ontslagen. U krijgt maximaal € 75.000, of 1 jaarsalaris als dit hoger is dan € 75.000. Deze transitievergoeding moet de overgang naar ander werk vergemakkelijken. De regeling geldt ook als na 2 jaar uw tijdelijke contract niet wordt verlengd.

Verplicht werk na half jaar WW

Ontvangt u langer dan 6 maanden een WW-uitkering? Dan bent u vanaf 1 juli 2015 verplicht om elke baan aan te nemen. Het niveau of salaris van een baan mag geen belemmering meer zijn om een baan te accepteren of daarop te solliciteren. Lees meer over de aanpassingen van de WW.

Meer bijverdienen vanuit WW

Werkt u vanuit de WW? Dan geldt vanaf 1 juli 2015 de inkomensverrekening. U mag dan van elke verdiende bruto euro 30% zelf houden. Hierdoor loont het om vanuit de WW aan het werk te gaan. Deze aanpassing van de WW geldt niet wanneer u al voor 1 juli een WW-uitkering had.

Ontslag via UWV of rechter

Moet u als werkgever personeel ontslaan? Per 1 juli 2015 gelden nieuwe ontslagregels. Bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u dit regelen via het UWV. Zijn er andere redenen? Dan loopt de route via de kantonrechter.

Duidelijkere informatie over pensioen

Bouwt u als werknemer of ondernemer pensioen op? Vanaf 1 juli 2015 moeten pensioenverstrekkers pensioendeelnemers beter informeren over hun pensioen. Zodat u onder meer makkelijker kunt bepalen of u het gewenste pensioen ook bereikt. Dit staat in de Wet pensioencommunicatie.

Loon onderaannemers verantwoordelijkheid opdrachtgever

Huurt u als ondernemer een bedrijf in om werk voor u te doen? Dan bent u vanaf 1 juli 2015 ook verantwoordelijk voor het uitbetalen van de lonen door de onderaannemer. Deze ketenaansprakelijkheid voor loon moet misstanden bij uitbesteding van werk voorkomen.

Uitbreiding zorgverlof

Zorgt u voor een zieke buur, vriend of huisgenoot? Dan kunt u daarvoor vanaf 1 juli 2015 zorgverlof aanvragen. Eerder was zorgverlof alleen mogelijk bij een levensbedreigende ziekte van uw kind, partner of ouder.

Minimumloon omhoog

Per 1 juli 2015 stijgen het minimumloon en het minimumjeugdloon. De overheid past de bedragen 2 keer per jaar aan aan de gemiddelde cao-lonen. Hoe hoog het minimumloon is, hangt tot de leeftijd van 23 jaar af van uw leeftijd.

Uitkeringen omhoog

Per 1 juli 2015 stijgen uitkeringen zoals de AOW, WW, WIA, WAO en Wajong. Dit komt omdat deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon.

Eerder premiekorting jonge werknemers

Bent u werkgever? Dan krijgt u tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2016 premiekorting als u een jongere werknemer (tussen 18 en 26 jaar) voor minstens 24 uur in dienst neemt. Tot nog toe was 32 uur een van de voorwaarden bij de premiekorting voor jongere werknemers.

Medezeggenschap werknemers buitenlandse vestiging

Werkt u voor een buitenlandse vestiging van een Nederlands bedrijf? Dan heeft u vanaf 1 juli 2015 dezelfde medezeggenschapsrechten als werknemers in Nederland. Daarmee krijgt u onder meer invloed op de samenstelling van de raad van commissarissen.

Belastingdienst betaalt alleen nog op rekening met naam

Krijgt u geld van de Belastingdienst? Vanaf 1 juli stort de fiscus toeslagen of uw belastingteruggaaf alleen nog op een rekeningnummer met uw eigen naam. Kan de Belastingdienst niet vaststellen of de rekening de juiste naam heeft, dan krijgt u geen geld. De maatregel moet fraude met belastingen en toeslagen voorkomen.

Bron: Rijksoverheid