Jongeren en werkstress – Zeven wetenschappers over oorzaken en oplossingen

Minister Lodewijk Asscher: Tijd voor een minder onstuimig weertype

Een beetje stress. Veel werk. Hoge spanning. De baro- meter van de werkdruk is een onbetrouwbaar leesinstrument. Want wanneer is ‘veel’ eigenlijk te veel? En wanneer vormen alle ‘beetjes’ samen een structureel probleem? Deze bundel brengt een moeilijk te grijpen kwestie in kaart. Dat is heel belangrijk, want het voorkomen van burn-out en het tegengaan van werkstress is heel wat waard.

De cijfers liegen er niet om. Bijna één miljoen mensen in Nederland heeft last van werkstress. Eén op de zeven Nederlanders heeft het gevoel tegen een burn- out aan te lopen. Er wordt zoveel van mensen verwacht. Vooral jonge werkenden tussen de 30 en 34 jaar vormen een risicogroep. Je ziet vaak dat mensen te maken hebben met een pittig takenpakket, en dan in combinatie met emotioneel zwaar werk of een sociaal onveilige werksfeer, omdat er bijvoorbeeld gepest wordt.
We moeten met z’n allen voorkomen dat de barometer doorslaat. Werkgevers en werknemers voorop. Werknemers moeten zelf de druppel herkennen en hun gren- zen aangeven. Maar ook werkgevers kunnen veel doen door te letten op te hoge taakeisen of de sfeer en soci- ale veiligheid op het werk. Juist als het werk veel van mensen vraagt. Werkgevers en werknemers zijn het beste in staat om een goede inschatting te maken van het probleem. En zij hebben het beste voor ogen wat een passende oplossing zou kunnen zijn. Er bestaat immers geen wondermiddel tegen het probleem ‘werk- stress’. Elke situatie is weer anders en verdient daarom ook individuele aandacht.

Het afgelopen jaar is er veel aandacht geweest voor werkstress. Dat is een goede zaak. Om werkstress te voorkomen moeten we het taboe dat er op rust doorbreken. Door een vroege signalering kun je voorkomen dat hoge druk doorslaat naar te veel druk, naar een burn-out. Maar nog veel liever zie ik dat de wijzer van de barometer de komende tijd verschuift naar een min- der onstuimig weertype: van hoge druk naar méér werkplezier.

Beknopt een aantal feiten op de rij

Onderzoek naar de ontwikkeling van burn-outklachten en verzuim door psychosociale arbeidsbelasting en naar de oorzaken hiervan onder jonge werknemers van 15 tot en met 34 jaar laat zien dat:

 1. vooral jonge werknemers van 30 tot en met 34 jaar te maken hebben met hoge burn-outklachten en verzuim door psychosociale arbeidsbelasting;
 2. met name emotioneel zwaar werk, hoge taakeisen en ongewenste omgangsvormen zoals pesten hieraan ten grondslag liggen;
 3. naarmate werknemers ouder worden, beperkte autonomie op het werk een belangrijkere rol speelt bij de ontwikkeling van burn-outklachten;
 4. het hebben van een flexibel contract geen relatie heeft met het ontwikkelen van burn-outklachten of verzuim als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting; en
 5. burn-out en verzuim vanwege psychosociale arbeidsbelasting niet (specifiek) zijn gestegen onder jonge werknemers.

Zeven wetenschappers aan het woord

 • Prof. Dr. Eric Scherder: Ken je brein! “Een slimme werkgever laat je af en toe uit het raam staren”
 • Prof. Dr. Marian Joëls: De twee gezichten van stress. “Stressvolle gebeurtenissen, leuk of vervelend, worden goed onthouden”
 • Prof. Dr. Kim Putters: Laten we gewoon afspreken dat ‘druk zijn’ niet langer de norm is. “Overspannenheid is inmiddels de tweede meest voorkomende psychische aandoening bij de instroom in de arbeidsongeschiktheiduitkering”
 • Prof. Dr. Theo Compernolle: Voorkom burn-out: blijf technologie de baas. “Altijd verbonden kunnen zijn, bevrijdt ons brein. Echter, altijd verbonden zijn ketent ons brein”
 • Prof. Dr. Naomie Ellemers: Werkstress onder jongeren vanuit sociaal psychologisch perspectief. “Vooral bejegening van werknemers blijkt een factor van werkstress”
 • Dr.Robert Went: Kosten werkstress en bunr-out zijn niet uit te drukken in geld. “Economische groei is geen doel op zich, maar een middel voor een prettig en gezond leven”
 • Prof. Dr. Bas Haring: “Ik krijg stress omdat ik een betekenisvol leven wil leiden”

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.