Wat is loopbaanbegeleiding?

Het kan zijn dat je op een bepaald moment vastloopt tijdens je loopbaan en wellicht behoefte hebt loopbaanbegeleiding of loopbaanadvies. Wat je doet, werkt niet meer motiverend. Je wilt misschien een vervolgstap maken in je loopbaan of je wilt een geheel andere koers gaan varen. Ook kan het zijn dat je genoodzaakt bent om van baan te veranderen door een reorganisatie, ontslag of door een ziekte / beperking.

Heb je twijfels over je huidige baan of op welke wijze je je loopbaan verder vorm wilt gaan geven? Dan is het van belang om eerst het volgende goed in kaart te krijgen: Wie ben ik? Wat wil ik? Waar liggen mijn talenten? Wat zijn mijn drijfveren?

Een loopbaanbegeleider kan ondersteuning bieden tijdens dit gehele proces.

Wat is loopbaanbegeleiding en wat doet een loopbaanbegeleider?

Loopbaanbegeleiding (ook loopbaanadvies of loopbaancoaching genoemd) kan worden ingezet bij vraagstukken op het gebied van werk, scholing en carrière. Deze vraagstukken hebben veelal betrekking op professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Het doel van loopbaanbegeleiding is ondersteuning te bieden bij het sturing en richting geven aan eigen loopbaan. Deze begeleiding vindt plaats op basis individuele gesprekken tussen de kandidaat en de loopbaancoach of -adviseur.

Een loopbaanbegeleider (ook loopbaanadviseur of loopbaancoach genoemd) ondersteunt jou bij het verkrijgen van (nieuwe) inzichten, zoals:

  • Inzicht in wat motiveert en energie geeft, maar ook wat demotiveert;

  • Inzicht in sterke en zwakke kanten,

  • Inzicht in functionele en disfunctionele werkhouding

  • Inzicht in drijfveren, verlangens, vaardigheden en/ of talenten.

Lees meer over wat een loopbaanbegeleider (loopbaancoach) voor jou kan betekenen.

Wat kost een loopbaanbegeleider?

Een loopbaanbegeleider is een hoog opgeleide en ervaren deskundige. Dat kost geld. Bovendien maken ze veelal gebruik van tests en hulpmiddelen en zijn bureaus veelal representatief gehuisvest.

De tarieven van een loopbaancoach liggen op € 75,- per uur of hoger. Een goede, ervaren loopbaancoach rekent zelden minder dan € 100 per uur en het tarief kan oplopen naar € 200,- per uur. Veelal betaal je je loopbaancoach niet per uur maar voor een heel traject. Je komt dan op prijzen vanaf circa € 1000,- per traject afhankelijk van de duur en intensiteit.

Lees meer over wat een loopbaanbegeleider kost en hoe de begeleiding kan worden gefinancierd (bijvoorbeeld werkgever of subsidies)

Beroepsvereniging

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3.000 leden.

Vind een professionele loopbaanbegeleider of loopbaanadviesbureau bij jou in de buurt

Lees ook

Outplacement

Bij outplacement komen werknemer en werkgever meestal overeen dat de werknemer (betaald) op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting. De werknemer keert niet meer terug op de oude werkplek. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: de werknemer wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben.


Re-integratie

Re-integratie is het geheel van activiteiten dat nodig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame betaalde arbeid te helpen. De afstand tot de arbeidsmarkt kan bijvoorbeeld ontstaan door ziekte of beperking en/of door onvoldoende aansluiting van ervaring en opleiding op de eisen van de arbeidsmarkt. Een re-integratiebedrijf kan ondersteuning bieden om weer aan het werk te komen.

Jobcoach

Heb je extra begeleiding nodig om je werk goed te kunnen doen? Dan kun je soms hulp krijgen van een jobcoach. Een jobcoach begeleidt werknemers met een langdurige ziekte of handicap op de werkplek of tijdens een proefplaatsing.

 
Persoonlijkheidsmodellen en tests

Persoonlijkheidsmodellen kunnen ondersteuning bieden bij zelfonderzoek door aan te geven welke vragen je moet stellen om meer kennis en inzicht in jezelf te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn: Enneagram, Big Five Persoonlijkheidstest, Roos van Leary, 16personalities

Loopbaanboeken

Een overzicht van interessante boeken op het gebied van loopbaanbegeleiding die u als werkzoekende kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe baan, en als coach, loopbaancoach of outplacementadviseur ondersteuning kunnen bieden bij het begeleiden van cliënten.

Succesvol solliciteren

Succesvol solliciteren is een proces waarbinnen je een aantal stappen doorloopt om een baan en organisatie te vinden die aansluit bij jou als persoon. Hierbij kan gedacht worden aan: 1. Persoonlijk profiel 2. Arbeidsmarktverkenning 3. Personal branding 4. Methoden van een baan vinden 5. Sollicitatiebrief en CV 6. Sollicitatiegesprek

Professionele bureaus

Ben je op zoek naar een (andere) baan? Zoek je een professioneel bureau voor loopbaanbegeleiding. outplacement en/of re-integratie? Hier vind je een landelijk overzicht van professionele & betrouwbare loopbaancoaches / loopbaanadviesbureaus