Loopbaanbegeleiding

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching kan worden ingezet bij vraagstukken op het gebied van werk, scholing en carrière. Deze vraagstukken hebben veelal betrekking op professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het doel van loopbaancoaching is ondersteuning te bieden bij het sturing en richting geven aan eigen loopbaan. Deze begeleiding vindt plaats op basis individuele gesprekken.


Outplacement

Bij outplacement komen werknemer en werkgever meestal overeen dat de werknemer (betaald) op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting. De werknemer keert niet meer terug op de oude werkplek. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: de werknemer wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben.


Re-integratie

Re-integratie is het geheel van activiteiten dat nodig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame betaalde arbeid te helpen. De afstand tot de arbeidsmarkt kan bijvoorbeeld ontstaan door ziekte of beperking en/of door onvoldoende aansluiting van ervaring en opleiding op de eisen van de arbeidsmarkt. Een re-integratiebedrijf kan ondersteuning bieden om weer aan het werk te komen.

Jobcoach

Heb je extra begeleiding nodig om je werk goed te kunnen doen? Dan kun je soms hulp krijgen van een jobcoach. Een jobcoach begeleidt werknemers met een langdurige ziekte of handicap op de werkplek of tijdens een proefplaatsing.

 
Persoonlijkheidsmodellen en tests

Persoonlijkheidsmodellen kunnen ondersteuning bieden bij zelfonderzoek door aan te geven welke vragen je moet stellen om meer kennis en inzicht in jezelf te krijgen. Voorbeelden hiervan zijn: Enneagram, Big Five Persoonlijkheidstest, Roos van Leary, 16personalities

Loopbaanboeken

Een overzicht van interessante boeken op het gebied van loopbaanbegeleiding die u als werkzoekende kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe baan, en als coach, loopbaancoach of outplacementadviseur ondersteuning kunnen bieden bij het begeleiden van cliënten.

Succesvol solliciteren

Succesvol solliciteren is een proces waarbinnen je een aantal stappen doorloopt om een baan en organisatie te vinden die aansluit bij jou als persoon. Hierbij kan gedacht worden aan: 1. Persoonlijk profiel 2. Arbeidsmarktverkenning 3. Personal branding 4. Methoden van een baan vinden 5. Sollicitatiebrief en CV 6. Sollicitatiegesprek

Professionele bureau’s

Ben je op zoek naar een (andere) baan? Zoek je een professioneel bureau voor loopbaanbegeleiding. outplacement en/of re-ntegratie? Hier vind je een landelijk overzicht van professionele & betrouwbare bureaus per vestigingsplaats.