Ontwikkelingen arbeidsmarkt

Actueel

FNV: Werkgevers omzeilen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Deze maand is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd. FNV ziet in sommige gevallen dat de WAB zijn doel bereikt en leidt tot het aanbieden van vaste contracten voor werknemers. Helaas blijkt de invoering van de WAB voor veel werkgevers een uitnodiging tot een

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag.

Thuiswerken gebruikelijker in steden

Thuiswerken is het meest gebruikelijk in de Randstad en in

Extra investering werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking

Het kabinet zet in op het vergroten van de arbeidsmarktkansen

Meer werklozen, maar arbeidsmarkt blijft krap

De spanning op de arbeidsmarkt is in het derde kwartaal