Ontwikkelingen arbeidsmarkt

Actueel

Krapte op de arbeidsmarkt neemt weer toe

Na een lichte verruiming in het derde kwartaal is de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2019 weer krapper geworden. Er kwamen opnieuw meer vacatures bij en de werkloosheid daalde licht. Het aantal banen nam toe. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de arbeidsmarkt. Het aantal werklozen daalde met 3 duizend, na een stijging van 14 duizend in het derde kwartaal. Het aantal openstaande vacatures nam met 3 duizend toe. In

Overzicht opleidingen voor succesvolle arbeidsmarktpositie

Wie leraar natuurkunde of tandheelkundige wil worden, vindt doorgaans snel

Carrièreswitch in de zorg: de Zorginspirator helpt je bij jouw keuze

Veel zorgmedewerkers twijfelen of zij wel in het juiste vakgebied

€50 miljoen subsidie voor leren en ontwikkelen in mkb start 2 maart

Het kabinet wil werkgevers en werkenden helpen om tijd en

FNV: Werkgevers omzeilen Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Deze maand is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingevoerd.