Ontwikkelingen arbeidsmarkt

Actueel

CBS: Wisselingen arbeidsmarkt

Elke maand komen er mensen bij op de arbeidsmarkt, anderen trekken zich terug. Tegenover degenen die hun baan kwijtraken, staan werklozen die een baan vinden. In het onderstaande stroomschema worden die plussen en minnen in beeld gebracht. Mensen kunnen werkloos raken doordat ze hun baan

Publiek servicepunt voor werkgevers om meer mensen aan het werk te krijgen

In elke arbeidsmarktregio bieden gemeenten en UWV vanaf 2021 één

Studentenorganisatie ISO luidt noodklok over studentenstress

Het aantal studenten met psychische klachten groeit. Uit onderzoek van

In een derde van beroepen op hoogste niveau is meerderheid vrouw

In ruim een derde van de beroepsgroepen op het hoogste

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een