Ontwikkelingen arbeidsmarkt

Nieuws

werkende vrouw

Werkende paren steeds meer de norm bij vrouwen van 40 jaar

Nieuwe analyses van het CBS toont aan dat bij vrouwen van 40 jaar steeds vaker beide partners betaald werk doen. Dit is naar voren gekomen bij een vergelijking van de arbeidsparticipatie van vrouwelijke veertigjarigen uit verschillende generaties. Hieruit is gebleken dat de jongste generatie – vrouwen die geboren zijn in de tweede helft van de jaren 70 – 60% deel uit maakte van een werkend paar. Wat het meeste voorkomt, is de combinatie voltijdbaan en

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking tijdens de coronacrisis

De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking is in 2020 sterker

Aandeel vrouwen in topfuncties toegenomen

Update van cijfers over vrouwen in topfuncties in de Emancipatiemonitor De

35 regionale mobiliteitsteams voor hulp bij vinden van werk

Mensen die sinds de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen

Prinsjesdag: Herstel na coronacrisis, ondersteuning blijft nodig

Nederland staat er beter voor dan verwacht. De vaccinatiegraad stijgt en

Arbeidsmarkt

Tot 2026 grote knelpunten in onderwijs, ICT, zorg en techniek

Onlangs publiceerde het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de