Ontwikkelingen arbeidsmarkt » Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022

Werkgevers krijgen de komende jaren steeds meer moeite met het vinden van personeel in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Dat staat in het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022  van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. UWV is één van de financiers van dit onderzoek.

Veel knelpunten in techniek, ICT, zorg en onderwijs

Tot 2022 zal het voor werkgevers lastig worden om personeel te vinden in techniek, ICT, zorg en onderwijs.

  • In ICT-beroepen is het lastig om personeel te vinden op hoger of wetenschappelijk niveau.
  • Binnen technische beroepen is de vraag groter dan het aanbod bij onder andere elektriciens en elektromonteurs, (elektrotechnisch) ingenieurs, architecten, en technici bouwkunde en natuur.
  • Ondanks het groeiend aantal gediplomeerden uit de richtingen techniek en informatica, blijft het lastig om goede vakmensen te vinden. ‘Dit heeft er deels mee te maken dat lang niet alle technisch gediplomeerden een baan zoeken in de techniek’, verklaart onderzoeksleider prof. dr. Didier Fouarge.
  • Ook het vinden van leerkrachten in het basisonderwijs wordt moeilijk. In het onderwijs gaat veel personeel met pensioen.
  • Mede door de stijging van de zorgvraag worden er tot 2022 problemen verwacht in de personeelsvoorziening voor beroepen op zowel hoog als middelbaar niveau. Bijvoorbeeld fysiotherapeuten, medisch praktijkassistenten, laboranten en verpleegkundigen.

Aantal werkenden groeit met half miljoen in 6 jaar

Tot 2022 zal het aantal werkenden in Nederland met ongeveer 520.000 groeien. Dat komt neer op een werkgelegenheidsgroei van gemiddeld 1% per jaar. De grootste groei wordt verwacht voor de zorg, groothandel, specialistische zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid. Doordat het goed gaat met de economie, groeit de vraag naar technisch geschoold personeel. Dit zien we vooral in de bouw. In de financiële dienstverlening komt een einde aan de forse werkgelegenheidskrimp.

Betere kansen voor hoger opgeleiden

Over het algemeen hebben jongeren met een hoger opleidingsniveau een beter arbeidsmarktperspectief dan jongeren met een lager opleidingsniveau. Verder zijn er grote verschillen in de opleidingsrichting.

  • Op wo-niveau heeft 50% van de gediplomeerden goede tot zeer goede kansen op een baan. Dit geldt vooral voor gediplomeerden met een wo-achtergrond in techniek, informatica of onderwijs.
  • Op hbo-niveau heeft 43% van de gediplomeerden (zeer) goede arbeidsmarktkansen, voornamelijk de afgestudeerden met een hbo-diploma in de richtingen onderwijs, techniek, landbouw of gezondheidszorg.
  • Ook op mbo-niveau zijn er richtingen die een betere kans op werk bieden. Mbo 4 groen, zorg en techniek en mbo 2/3 techniek bieden het beste arbeidsmarktperspectief. Voor een aantal mbo-opleidingen zijn de arbeidsmarktkansen juist slecht, bijvoorbeeld media en vormgeving, maatschappelijke zorg en toerisme en recreatie.

Lees het hele rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 (pdf, 923 kB).

Bron: Werk.nl

Actueel

Lees meer over het laatste nieuws en ontwikkelingen