Ontwikkelingen arbeidsmarkt » Transitievergoeding

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitievergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt.

In deze factsheet staat op hoofdlijnen beschreven waar werkgevers en werknemers rekening mee moeten houden met betrekking tot de transitievergoeding. Deze factsheet bestaat uit vier onderdelen:

  1. Recht op een transitievergoeding
  2. Hoogte transitievergoeding
  3. In mindering brengen van kosten op de transitievergoeding
  4. Overgangsregeling

PDF document | 137 kB
Brochure | 08-04-2019

Bron: Rijksoverheid