Ontwikkelingen arbeidsmarkt » UWV Arbeidsmarktprognose 2019 – 2020

Deze publicatie ‘UWV Arbeidsmarktprognose 2019 – 2020’ beschrijft hoe de arbeidsmarkt zich de komende twee jaar ontwikkelt. De publicatie bevat prognoses van de vraag naar en het aanbod van arbeid. Ook komen ontwikkelingen in de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen aan bod.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • In twee jaar tijd komen er 309 duizend banen bij en jaarlijks ontstaan zo’n 1,1 miljoen vacatures.
  • De meeste vacatures ontstaan er in de detailhandel, zorg en welzijn en horeca.
  • Het aantal WW-uitkeringen daalt naar 232 duizend eind 2019 en stijgt vervolgens licht naar 234 duizend eind 2020.
  • Het aantal banen groeit minder snel dan in 2017 en 2018 maar de arbeidsmarkt blijft voorlopig nog krap.

Download: UWV arbeidsmarktprognose 2019 – 2020 (pdf, 995 kB)

Korte inleiding
De afgelopen periode kenmerkte de Nederlandse arbeidsmarkt zich als krap, krapper, krapst. De economische groei was hoog. Er kwamen in 2017 en 2018 veel banen bij en de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen daalde behoorlijk. Voor werkgevers werd het steeds lastiger om personeel te vinden. Dat heeft veel kansen opgeleverd voor werkzoekenden op de arbeidsmarkt. De 55-plussers kwamen weer wat makkelijker aan het werk, de doorstroom naar de bijstand nam afen de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking nam toeblijkt uit recente publicaties van UWV.

In 2019 en 2020is er waarschijnlijk wederomsprake van economische groeieneen toename van banen. Jaarlijks ontstaan er zo’n 1,1 miljoen vacatures. De arbeidsmarkt is nog steeds krap en zal dat naar alle waarschijnlijkheid ook voorlopigzo blijven.Maar het groeitempo vertraagten de werkloosheid loopt in 2020 weer licht op. Ook zijn er een aantal onzekerheden en risico’s die negatief kunnen uitpakken. Denk aan de handelssituatie tussen de Verenigde Staten en China en de Brexitdie hoogstwaarschijnlijk plaatsvindt. De OESO, de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling, waarschuwt inmiddels ook al voor mogelijke negatieve gevolgen.

2019en 2020 wordenmogelijk spannendejarenvoor de arbeidsmarkt. Neemt de krapte verder toe? En zo ja, hoe gaan werkgevers daar mee om? Kunnen werkgevers hun huidige personeel behoudenen wat gaan ze daarvoor inzetten? Kunnen (nog meer) mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden en behouden? Hoe overbruggen we de bestaande verschillen tussen wensen en mogelijkheden van werkgevers en die van werkzoekenden? En, wat betekent een verwachte afvlakkende economische groei voor de arbeidsmarkt?

Actueel

Lees meer over het laatste nieuws en ontwikkelingen