Outplacement

Outplacement wordt ingezet door een werkgever en biedt ondersteuning bij het zoeken naar werk aan mensen die met ontslag te maken krijgen. Een Outplacementbureau biedt gespecialiseerde expertise op het gebied van loopbaanbegeleiding, die zowel praktisch advies als emotionele ondersteuning omvat. Dit zal iemand in staat stellen om op de competitieve arbeidsmarkt te navigeren en zo snel mogelijk een passende nieuwe baan te vinden.

Bij outplacement komen werknemer en werkgever meestal overeen dat de werknemer (betaald) op zoek gaat naar een andere baan, soms zelfs een andere richting. De werknemer keert niet meer terug op de oude werkplek. Er wordt vrijwel altijd een termijn gesteld aan het outplacementtraject: de werknemer wordt geacht binnen een aantal maanden een nieuwe baan gevonden te hebben. Zo niet, dan volgt alsnog ontslag. Een outplacementtraject maakt veelal deel uit van het sociaal plan bij een reorganisatie.

Redenen voor Outplacement

Outplacement wordt ingezet op het moment van (naderend) ontslag. Dit kan zijn door reorganisatie, een onoplosbaar arbeidsconflict of het disfunctioneren van een medewerker. Maar ook het vastlopen in het huidige werk, bijvoorbeeld onvoldoende functioneren of te weinig uitdaging, waardoor het voor werkgever en werknemer niet meer werkzaam is. Een werkgever is niet verplicht een outplacementtraject in te zetten. Wel heeft heeft een werkgever een wettelijke verplichting/verantwoordelijkheid tot goed werkgeverschap.

Het traject

Tijdens een outplacementtraject doorloop je een aantal fasen, afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Verwerking
Een outplacementtraject wordt vaak ingezet vanwege een arbeidsconflict of  reorganisatie. Dit is brengt veelal emoties met zich aanmerking komt heeft vaak onprettige werkervaringen achter de rug. Een arbeidsconflict, een reorganisatie, ontslag wegens overtolligheid etcetera. Het vergt vaak tijd om daar overheen te komen.

Zelfonderzoek
Zelfonderzoek is een belangrijk onderdeel van een outplacementtraject. Er komen vragen aan de orde als: wat ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? Een beroepskeuzetest kan deel uitmaken van dit zelfonderzoek. Middels dit zelfonderzoek kan ook inzicht worden verkregen of (om)scholing nodig is.

Arbeidsmarktoriëntatie
Indien je voor jezelf duidelijk hebt welk beroep het beste bij je past kun je je actief gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Is er veel werkgelegenheid in de baan van je keuze en welke eisen worden meestal gesteld aan werknemers voor deze baan?

Sollicitatietraining
Veel mensen die in een outplacementtraject terechtkomen hebben al jaren niet meer gesolliciteerd. Tijdens een outplacementtraject zal je curriculum vitea kritisch worden bekeken en waarnodig aangepast aan (nieuwe) wensen van mogelijke werkgevers. Ook het schrijven van sollicitatiebrieven en het oefenen van sollicitatiegesprekken komt in een outplacementtraject vaak aan bod.

Solliciteren
Solliciteren door middel van netwerken en open sollicitaties. Het kan hierbij gaan om ondersteuning bij het opstellen van brief en CV, het voorbereiden van sollicitatiegesprekken. Maar ook netwerkadvies en optimaliseren van social media.

Kosten

Een volledig outplacementtraject bedraagt minimaal € 3. 000 tot € 10.000. De precieze outplacement kosten hangen af van de duur, de intensiteit, samenstelling trajectonderdelen.

Onbelast vergoeden

De kosten van outplacement kan de werkgever onbelast vergoeden. Ook de verstrekking van outplacementfaciliteiten hoeft niet tot het loon te worden gerekend.