Overzicht opleidingen voor succesvolle arbeidsmarktpositie

Wie leraar natuurkunde of tandheelkundige wil worden, vindt doorgaans snel een baan met een goed salaris. Omgekeerd: een studie dans of letterkunde geeft relatief het minste succes op de arbeidsmarkt. De kans op een baan is klein en het salaris laag. De studiekeuze is erg bepalend voor je carrière. Het UWV publiceerde in 2020 een ranglijst van hbo-opleidingen en wo-opleidingen over de startpositie op de arbeidsmarkt. De ranglijst is gebaseerd op eerder onderzoek van Elsevier Weekblad en SEO Economisch onderzoek naar kansen van hbo’ers en academici op de arbeidsmarkt.

Leraren exacte vakken, tandheelkundigen en fiscaal economen zijn erg in trek op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden letterkunde, kunstacademie, muziek of culturele antropologie hebben daarentegen veel moeite om een goede plek op de arbeidsmarkt te veroveren. Volgens Michel van Smoorenburg, arbeidsmarktanalist bij UWV, verschilt de startpositie op de arbeidsmarkt heel erg per opleiding. ‘Scholieren staan op dit moment weer voor de spannende studiekeuze. De studierichting heeft gevolgen voor het latere succes op de arbeidsmarkt. Ook tien jaar na afstuderen nog.’

Ranglijst startpositie hbo-opleidingen

Meest succesvol

 1. Lerarenopleiding natuur- en scheikunde
 2. Lerarenopleiding techniek
 3. Lerarenopleiding wiskunde
 4. Lerarenopleiding Nederlands
 5. Management in de zorg

Minst succesvol

 1. Dans
 2. Kunstacademie
 3. Muziek
 4. Toerisme
 5. European studies
Ranglijst startpositie wo-opleidingen

Meest succesvol

 1. Tandheelkunde
 2. Fiscale economie
 3. Econometrie
 4. Accounting
 5. Fiscaal recht

Minst succesvol

 1. Letterkunde
 2. Archeologie
 3. Kunst- en cultuurwetenschappen
 4. Culturele antropologie
 5. Cultuurstudies

Michel van Smoorenburg: ‘Je wilt niet dat studenten later spijt krijgen omdat ze niet wisten wat hun kansen op de arbeidsmarkt zijn. Het is handig om te weten of er voor jou een passende baan in het verschiet ligt. Vaak twijfelen jongeren tussen meerdere opleidingen en dan kunnen kansen op de arbeidsmarkt doorslaggevend zijn voor de keuze.’

Goede startpositie met lerarenopleiding

Na een lerarenopleiding zijn er goede kansen op de arbeidsmarkt. Bij het hbo zijn tweedegraads lerarenopleidingen het meest succesvol, zoals natuur- en scheikunde, techniek, wiskunde en Nederlands. Het startloon ligt een derde hoger dan het gemiddelde uurloon voor afgestudeerde hbo’ers. Bij lerarenopleidingen is het loopbaanperspectief echter minder gunstig. Het startsalaris is hoger, maar op de lange termijn maak je minder grote salarissprongen dan bij andere opleidingen.

Tandheelkundige verdient het meest

Op universitair niveau heb je met de opleiding tot tandheelkundige de beste positie op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden verdienen het meest van alle universitaire studies: zij hebben direct na afstuderen een jaarinkomen 61.200 euro. Tien jaar na afstuderen bedraagt dit zelfs 132.100 euro. Andere universitaire studies die goede vooruitzichten geven op de arbeidsmarkt zijn fiscale economie, econometrie en accounting.

Minder succesvol

Afgestudeerde masterstudenten letterkunde, archeologie en diverse culturele masterstudies hebben lang nodig om een behoorlijke baan te vinden. Na letterkunde duurt het meestal meer dan twee jaar. Eenmaal een baan gevonden, is het vaak tijdelijk werk en is het salaris laag. Zo hebben pas afgestudeerde archeologen gemiddeld een jaarinkomen van 23.600 euro. Terwijl het gemiddelde jaarinkomen van pas afgestudeerde masterstudenten op 38.900 euro ligt.

Na een hbo-opleiding dans, kunstacademie of muziek is het ook niet gemakkelijk om een goede plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Afgestudeerden hebben er circa drie jaar voor nodig om een behoorlijke baan te vinden. Slechts één op de zes afgestudeerden van hbo dans heeft een vaste baan. Na hbo muziek bedraagt het jaarinkomen een jaar na afstuderen 15.900 euro. Dit is veel lager dan het gemiddelde startinkomen van hbo’ers, want dat ligt op 32.400 euro.

Succes in de toekomst

Studies die een goede startpositie opleveren, blijven het meestal goed doen op de arbeidsmarkt. Niet alleen begint iemand met een goed salaris en een vast contract, na tien jaar is dit nog steeds zo. Omgekeerd geldt hetzelfde: bij opleidingen met een minder succesvolle startpositie is er meestal geen sprake van een inhaalslag. Bij universitaire opleidingen wordt het verschil zelfs groter. De studierichting is daarom een belangrijke factor bij het succes op de arbeidsmarkt, ook tien jaar na afstuderen.

De analyse naar de arbeidsmarktpositie van hbo-opleidingen en universitaire opleidingen is gebaseerd op het jaarlijkse onderzoek Studie & Werk naar de baankansen van hbo’ers en academici van Elsevier Weekblad en SEO Economisch onderzoek. UWV heeft met toestemming van Elsevier en SEO vervolgonderzoek gedaan naar de arbeidsmarktpositie.

Lees De arbeidsmarktpositie van hbo’ers vergeleken (pdf, 932 kB) en De arbeidsmarktpositie van academici vergeleken (pdf, 869 kB)

Bron: UWV