Persoonlijkheidsmodellen en tests

Persoonlijkheidsmodellen kunnen ondersteuning bieden bij zelfonderzoek door aan te geven welke vragen je moet stellen om meer kennis en inzicht in jezelf te krijgen.

Enneagram

Het Enneagram beschrijft negen verschillende types mensen. Ze onderscheiden zich door patronen in hun denken, voelen en doen. Het Enneagram vertelt je iets over je sterke en zwakke punten en je drijfveren.

9 typen mensen:

 1. Perfectionist
 2. Helper (Gever)
 3. Succesvolle werker (Presteerder)
 4. Romanticus
 5. Waarnemer (Opmerker)
 6. Loyalist (Betwijfelaar)
 7. Levensgenieter (Avonturier)
 8. Baas (Assertieveling)
 9. Bemiddelaar (Vredestichter)

Meer over Enneagram | Gratis test

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

De Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een veel gebruikt instrument om meer duidelijkheid over je persoonlijke voorkeuren te krijgen. De uitkomst is een uitspraak over je persoonlijkheidstype uitgedrukt in een afkorting van vier letters.

16 persoonlijkheidstypen:

 1. Architect – INTJ-A/INTJ-T
 2. Logicus – INTP-A/INTP-T
 3. Bevelhebber – ENTJ-A/ENTJ-T
 4. Debater – ENTP-A/ENTP-T
 5. Advocaat – INFJ-A/INFJ-T
 6. Bemiddelaar – INFP-A/INFP-T
 7. Protagonist – ENFJ-A/ENFJ-T
 8. Campagnevoerder – ENFP-A/ENFP-T
 9. Logisticus – ISTJ-A/ISTJ-T
 10. Verdediger – ISFJ-A / ISFJ-T
 11. Leidinggevende – ESTJ-A / ESTJ-T
 12. Consul – ESFJ-A/ESFJ-T
 13. Virtuoos -ISTP-A / ISTP-T
 14. Avonturier -ISFP-A / ISFP-T
 15. Ondernemer -ESTP-A / ESTP-T
 16. Entertainer – ESFP-A / ESFP-T

 

Big five

De theorie van de Big Five Persoonlijkheidstest gaat ervan uit dat persoonlijkheid bestaat uit vijf karaktertrekken. Deze worden de Big Five genoemd. Deze vijf karaktertekken worden elk weer verdeeld in subkaraktertrekken:

 • Persoonlijke stabiliteit
  – Emotionele stabiliteit
  – Veerkracht
 • Aanpassingsvermogen
  – Mededogen
  – Inschikkelijkheid
 • Extraversie
  – Enthousiasme
  – Assertiviteit
 • Nauwgezetheid
  – Efficiëntie
  – Ordelijkheid
 • Openheid/Intellect
  – Openheid
  – Intellect

Meer over Big Five | Gratis test | Uitgebreide gratis test (engels)

Roos van Leary

De Roos van Leary is een model dat laat zien hoe beïnvloeden werkt. En… waarom het heel vaak niet werkt! En tot slot kun je ook nog leren wat je dán moet doen, zodat je de kans vergroot dat het wél weer werkt.

 • Leidend
 • Helpend
 • Meewerkend
 • Volgend
 • Teruggetrokken
 • Opstandig
 • Aanvullend
 • Concurrend

Meer over Roos van Leary | Gratis test