Persoonlijkheidsmodellen en tests

Persoonlijkheidsmodellen en tests kunnen ondersteuning bieden bij zelfonderzoek door aan te geven welke vragen je moet stellen om meer kennis en inzicht in jezelf te krijgen.

 16Personalities

De 16Personalitiestest helpt je te ontdekken welke persoonlijkheidstype je bent. Hiermee krijg je inzicht in je sterke en zwakke punten, welke werkplek en loopbaanpad het beste bij je past, maar ook hoe je staat in relaties. Een mooie test voor zelfreflectie en effectievere samenwerking.

16 persoonlijkheidstypen:

Analisten
1. Architect
2. Logicus
3. Bevelhebber
4. Debater

Diplomaten
5. Advocaat
6. Bemiddelaar
7. Protagonist
8. Campagnevoerder

Schildwachten
9. Logisticus
10. Verdediger
11. Leidinggevende
12. Consul

Verkenners
13. Virtuoos
14. Avonturier
15. Ondernemer
16. Entertainer

 
Big five

De theorie van de Big Five Persoonlijkheidstest gaat ervan uit dat persoonlijkheid bestaat uit vijf karaktertrekken. Deze worden de Big Five genoemd. Deze vijf karaktertekken worden elk weer verdeeld in subkaraktertrekken:

 • Persoonlijke stabiliteit
  – Emotionele stabiliteit
  – Veerkracht
 • Aanpassingsvermogen
  – Mededogen
  – Inschikkelijkheid
 • Extraversie
  – Enthousiasme
  – Assertiviteit
 • Nauwgezetheid
  – Efficiëntie
  – Ordelijkheid
 • Openheid/Intellect
  – Openheid
  – Intellect

Meer over Big Five | Gratis test | Uitgebreide gratis test (engels)

 

Enneagram

Het Enneagram beschrijft negen verschillende types mensen. Ze onderscheiden zich door patronen in hun denken, voelen en doen. Het Enneagram vertelt je iets over je sterke en zwakke punten en je drijfveren.

9 typen mensen:

 1. Perfectionist
 2. Helper (Gever)
 3. Succesvolle werker (Presteerder)
 4. Romanticus
 5. Waarnemer (Opmerker)
 6. Loyalist (Betwijfelaar)
 7. Levensgenieter (Avonturier)
 8. Baas (Assertieveling)
 9. Bemiddelaar (Vredestichter)

Meer over Enneagram | Gratis test

Roos van Leary

De Roos van Leary is een model dat laat zien hoe beïnvloeden werkt. En… waarom het heel vaak niet werkt! En tot slot kun je ook nog leren wat je dán moet doen, zodat je de kans vergroot dat het wél weer werkt.

 • Leidend
 • Helpend
 • Meewerkend
 • Volgend
 • Teruggetrokken
 • Opstandig
 • Aanvullend
 • Concurrend

Meer over Roos van Leary | Gratis test