Psychische klachten? Maak het bespreekbaar op het werk!

De overheid is vandaag gestart met een campagne ‘Hey, het is oké op de werkvloer’. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat werknemers minder vaak uitvallen door werkstress, burn-out of psychische klachten. Zowel de werknemer als de werkgever hebben er belang bij als het personeel met plezier naar hun werk gaat. Ziekteverzuim kan daarmee worden voorkomen. Omwille hiervan wordt er extra aandacht gevraagd voor psychische klachten op de werkvloer. Middels interviews, filmpjes en adviezen wordt hulp geboden aan werkgevers als het gaat om uitval door psychische klachten.

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 43 procent van de mensen een keer te maken krijgt met een psychische aandoening in zijn/haar leven. Denk hierbij aan een burn-out, depressie of een angststoornis. Veel werkgevers weten niet dat zij ook werknemers in dienst hebben die lijden onder psychische klachten. Er rust nog steeds een taboe op dit onderwerp. Veel mensen schamen zich ervoor en/of zijn bang voor het stigma dat eraan kleeft. Spijtig genoeg is deze angst vaak gegrond. Desondanks biedt openheid hierover juist toch voordelen. Op deze wijze kan iemand het energievretende masker afzetten en weer zichzelf zijn. Het opent de deuren om ondersteuning te vragen. Dit alles draagt bij aan een spoedig(er) herstel.

Het gesprek aangaan

Door het gesprek aan te gaan op de werkplek kun je je prettiger en opgelucht voelen en het risico dat je uitvalt neemt daardoor ook af. Veel leidinggevenden weten (nog) niet zo goed hoe ze een dergelijk gesprek moeten voeren. Ze ontwijken het onderwerp en vragen daarom maar niets. Ze vullen zelf in dat een werknemer een bepaalde (uitdagende) opdracht niet (meer) aankan. Maar dat is een aanname en hoeft dus helemaal niet zo zijn. Het kan juist ertoe leiden dat een werknemer meer werkplezier gaat ervaren. Hieromtrent staat als een paal boven water hoe belangrijk het is om met elkaar te praten. Niet over de psychische klacht, maar over wat nodig is om het werk goed te kunnen doen. En waar iemand blij van wordt.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS: “Helaas stoppen mensen met psychische klachten vaak met werken. Terwijl is aangetoond dat werken juist in veel gevallen kan bijdragen aan herstel. Ik wil dat mensen zich mentaal sterk voelen en hun werk goed en met plezier kunnen doen. Dat vraagt om bewustwording en een effectieve aanpak, ook op de werkvloer. Het is ook belangrijk, omdat ziekteverzuim door stress heel schadelijk is voor werknemers. Als je verzuim door stress kunt voorkomen en duurzame inzetbaarheid bevordert, is dat voor iedereen beter. Het maakt het ook aantrekkelijk om voor een werkgever te werken die daarvoor oog heeft.”

Staatssecretaris Dennis Wiersma van SZW: “Werk speelt een belangrijke rol in ons leven. Niet alleen zodat je de rekeningen kan betalen, maar ook voor het sociale contact en het bijdragen aan de samenleving. Als je psychische klachten hebt kan het moeilijker zijn om goed werk te vinden en vast te houden. Dat is lastig voor zowel werkgevers als werknemers. Het is daarom belangrijk om dit bespreekbaar te maken. Het gesprek aangaan op de werkvloer helpt om je fijn te voelen in je baan en dat zorgt er weer voor dat je minder uitvalt. Een fijne werkplek kan werken als medicijn. En met een goed gesprek kom je heel erg ver.”

Hey, het is oké

Ook voor de werkgever zijn er veel voordelen om ervoor te zorgen dat werknemers met plezier naar het werk gaan en niet uitvallen wegens psychische klachten. Ziekteverzuim door werkstress kost werkgevers €3,1 miljard per jaar. Volgens het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten zijn sinds 2012 de meldingen van overspanning en burn-out gestegen. Van alle meldingen die daar werden geregistreerd als psychisch was 74% `overspanning` of `burn-out`.

‘Hey, het is oké op de werkvloer’ is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De campagne is een oproep aan bedrijven om aandacht te hebben voor psychische klachten op de werkvloer, waardoor werknemers optimaal en met plezier hun werk kunnen doen.

Interviews, filmpjes en voorbeelden staan op www.heyhetisoke.nl/werkgevers