Wat is re-integratie?

Re-integratie is het geheel van activiteiten dat nodig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame betaalde arbeid te helpen.

Het kan zijn dat jij door ziekte of beperking (tijdelijk) niet je eigen werk kunt verrichten. Samen met je werkgever, de arbodienst / bedrijfsarts kijk je naar de mogelijkheden. Bijvoorbeeld: Kan je huidige werk aangepast worden zodat deze aansluit op jouw mogelijkheden? Is er een ander werk voorhanden wat je (tijdelijk) kunt uitvoeren?  Hierbij gaat het in beginsel om werk bij je eigen werkgever, maar ook werk bij een ander organisatie kan tot de mogelijk behoren.

 
Terugkeer naar oude functie
In eerste instantie bekijk je samen met de bedrijfsarts of je kunt terugkeren in je eigen werk. Veel al begin je eerst op arbeidstherapeutische basis en bouw je je belastbaarheid op naar je gezondheidsmogelijkheden. Verder kan je werkgever bekijken wat de mogelijkheden zijn op je werkzaamheden te verlichten. Hierbij kan gedacht worden aan het overnemen van taken door collega’s. Indien het noodzakelijk is, kan je werkgever ook zorg dragen voor werkplek aanpassingen of het regelen van voorzieningen. UWV kan hierbij faciliteren.
 
Passend werk
Wat als je terugkeren in oude functie niet (meteen) lukt? Dan kun je samen met je werkgever bespreken of je passend werk kunt doen. Maar wat is passend? Dat hangt uiteraard af van verschillende factoren waaronder je gezondheid, de zwaarte van het werk etc. Misschien kan je werkgever een andere functie creëren. Indien deze mogelijkheid er is, dan ben je verplicht deze te accepteren. Het moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen: 1) Het sluit aan bij je eerdere baan. 2) Door dit werk kun je ook na het tijdelijke werk bij je werkgever blijven. Zijn er geen mogelijkheden? Dan is de werkgever verplicht om te kijken naar passend werk bij een ander bedrijf.
 
Re-integratiebureau

Als je in loondienst bent en je kunt je oude functie niet meer uitoefenen vanwege je ziekte of beperking en er is geen passend werk mogelijk, dan is jouw werkgever verplicht om een re-integratiebedrijf in te schakelen. Heb je geen werkgever meer dan kan het UWV of je gemeente een re-integratiebureau inschakelen. Heeft UWV bepaald dat er een re-integratiebedrijf nodig is? Dan betaalt UWV de kosten van de re-integratieactiviteiten.

Een re-integratie coach zal jou dan ondersteuning bieden om weer aan het werk te komen. Dit gebeurt middels coaching / begeleiding, trainingen en/of cursussen die aansluiten op jouw situatie en vaardigheden. Lees verder wat een re-integratiecoach precies voor je kan betekenen.

Veel loopbaanadviesbureaus houden zich bezig met re-integratie. Vind een re-integratiecoach bij jou in de buurt.