STAP-budget: Leven lang ontwikkelen per 2022

Op 1 januari 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie en vervangt de huidige belastingaftrek voor studiekosten. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Met het STAP-budget kunnen burgers regie nemen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Met het STAP-budget kunnen werkenden en niet-werkenden maximaal 1.000 euro budget aanvragen voor een scholingsactiviteit. De STAP-budget regeling is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en zal uitgevoerd worden door UWV. De regeling is in grote lijnen uitgewerkt en de definitieve regeling wordt in de loop van 2021 verwacht. De invoeringsdatum is 1 januari 2022.

Voor de regeling is een jaarlijks totaalbudget beschikbaar van 218 miljoen euro waarmee er jaarlijks ruimte zal zijn voor 200.000 tot 300.000 toekenningen verdeeld over 6 aanvraagtermijnen. Op=op, dus wees er vanaf 2022 op tijd bij!

Op STAP-budget.nl, een onafhankelijke en informatieve website van Educata B.V., vind je alle actuele informatie over de conceptsubsidieregeling STAP-budget.

Je kunt STAP-budget voor een opleiding krijgen als:

  • je tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent, en wel of geen werk hebt.
  • je gedurende minimaal 6 maanden in de afgelopen 2 jaar volksverzekerd bent (wat vrijwel iedereen vanzelf is die in Nederland woont).
  • je geen andere publieke onderwijs financiering ontvangt (zoals studiefinanciering).
  • je dit kalenderjaar nog geen STAP-budget hebt gekregen.
  • je gekozen hebt voor een STAP-opleiding van een erkende STAP-aanbieder.
  • je opleiding minimaal 4 weken na aanvraag start, en uiterlijk start 3 maanden na de betreffende aanvraagtermijn (en bij een meerjarige opleiding binnen 5 maanden na de betreffende aanvraagtermijn).
  • je voor een door OCW-erkende voltijdsopleiding ouder bent dan 30 jaar.
  • er nog budget is. Jaarlijks is er ruimte voor 200.000 tot 300.000 toekenningen. Iedere 2 maanden is er ruimte voor een deel daarvan. De eerste aanvraagmogelijkheid zal 1 maart 2022 zijn. Wees er dan op tijd bij, want op=op.

Meer informatie