Succesvol solliciteren » Arbeidsmarkt verkennen

Een succesvolle zoektocht naar een baan start met inzicht hebben in de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt verkennen is – naast zelfanalyse – een belangrijk startpunt bij het vinden van het passende baan. Wat zijn jouw kansen en mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt? Wat voor een soort functie, organisatie en branche sluit het beste aan op jouw interesses, competenties en persoonlijke waarden?

Het is natuurlijk wel eerst van belang dat je weet waar jouw interesses, competenties en drijfveren liggen. Heb je dit nog niet helder inzichtelijk, kijk dan bij Persoonlijke profiel.

Trends en ontwikkelingen

De arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. Technologische ontwikkelingen, marktverschuivingen, economische ontwikkelingen kunnen invloed hebben op bepaalde beroepen of sectoren. Is er veel of weinig werkgelegenheid is in de baan en/of sector die jouw interesse heeft? Hieromtrent is het van belang op de hoogte te zijn van ontwikkelingen, trends op de arbeidsmarkt om meer inzicht te krijgen in je loopbaanmogelijkheden maar ook de mogelijke risico’s.

Arbeidsmarktonderzoek

Als je de arbeidsmarkt goed wilt verkennen is het het van belang op op de hoogte te zijn van ontwikkelingen, trends en veranderingen binnen arbeidsmarkt. Naast onze eigen rubriek ‘Actueel’ zijn er uiteenlopende bronnen die je voor je arbeidsmarktonderzoek kunt gebruiken:

Interessante documenten
 • Arbeidsmarkt in kaart: Overzicht per sector
  De arbeidsmarkt is volop in beweging. In de huidige economisch gunstige tijden kost het meer moeite om personeel Arbeidsmarkt in kaart - Arbeidsmarkt verkennente vinden. Een krapper wordende arbeidsmarkt is niet de enige uitdaging waarvoor werkgevers staan. De arbeidsmarkt vergrijst. Om werknemers actief en gezond hun pensioengerechtigde leeftijd te laten halen, is een personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid nodig.
 • Opleidingen voor succesvolle arbeidsmarktpositie
  Wie leraar natuurkunde of tandheelkundige wil worden, vindt doorgaans snel een baan met een goed salaris. Omgekeerd: een studie dans of letterkunde geeft relatief het minste succes op de arbeidsmarkt. De kans op een baan is klein en het salaris laag. De studiekeuze is erg bepalend voor je carrière.
 • Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022
  Werkgevers krijgen de komende jaren steeds meer moeite met het vinden van personeel in de techniek, ICT, zorg en onderwijs. Dat staat in het rapport De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2022 van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.
 • UWV Arbeidsmarktprognose 2019 – 2020
  UWV Arbeidsmarktprognose 2019 – 2020’ beschrijft hoe de arbeidsmarkt zich de komende twee jaar ontwikkelt. De publicatie bevat prognoses van de vraag naar en het aanbod van arbeid. Ook komen ontwikkelingen in de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen aan bod.