Tot 2026 grote knelpunten in onderwijs, ICT, zorg en techniek

Onlangs publiceerde het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht, het rapport ‘De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2026’. UWV levert een bijdrage aan dit 2-jaarlijkse onderzoek. Het ROA heeft prognoses gemaakt voor 114 beroepsgroepen en 108 opleidingstypen.

Meer baanopeningen dan nieuw aanbod

Tijdens de coronacrisis is de economie gekrompen. Toch worden tot 2026 ruim 2 miljoen baanopeningen verwacht. Het grootste gedeelte van deze baanopeningen, ongeveer 1,8 miljoen, ontstaat doordat werkenden moeten worden vervangen. Zij gaan bijvoorbeeld met pensioen, nemen zorgtaken op zich en gaan hierdoor minder werken of raken arbeidsongeschikt. Daarnaast komen er in 6 jaar tijd 250.000 extra banen bij. Tegenover deze 2 miljoen baanopeningen staat een instroom van 1,6 miljoen schoolverlaters. Het aantal baanopeningen is dus hoger dan het nieuwe aanbod van personeel. Dit veroorzaakt knelpunten voor werkgevers.

Grootste knelpunten in onderwijs en ICT

Voor de onderwijskundige beroepen wordt voor vrijwel alle beroepen grote tot zeer grote knelpunten in de personeelsvoorziening verwacht. De knelpunten zijn het grootst voor leerkrachten in het basisonderwijs. Ook voor ICT-beroepen worden grote tot zeer grote knelpunten verwacht. Het gaat dan met name om software- en applicatieontwikkelaars en databank- en netwerkspecialisten. Minder knelpunten worden verwacht voor gebruikersondersteuning ICT en radio- en televisietechnici.

Ook knelpunten in de zorg en techniek

In de zorgsector blijft de werkgelegenheid langzaam maar zeker groeien. Alleen is de groei aan de lage kant en is er voldoende instroom van schoolverlaters. Daarom zullen de huidige knelpunten in de zorg blijven bestaan, maar niet verder toenemen. Er zijn wel grote verschillen tussen beroepen in de zorg en welzijn. Aan de ene kant worden zeer grote knelpunten verwacht bij de werving van artsen, maar vrijwel geen knelpunten voor sociaal werkers.

Ook in de techniek blijven de knelpunten bestaan. De nieuwe instroom is onvoldoende om aan de vervangingsvraag te voldoen. Ook is er steeds meer vraag naar technici in niet-technische beroepen. 

Voor 2026 worden niet voor alle technische beroepen knelpunten verwacht. Volgens ROA verminderen bijvoorbeeld de huidige knelpunten in de bouwberoepen. Dit komt door het cyclische karakter van de bouw en de stikstofproblematiek.