Voor 1 op 3 vacatures benaderen werkgevers actief kandidaten

Het verspreiden van vacatureteksten via verschillende wervingskanalen en vervolgens wachten op reacties, komt vaker voor dan het actief benaderen van mogelijke kandidaten. Dit blijkt uit UWV-onderzoek onder 6.700 werkgevers over hun zoektocht naar personeel. Door een op de vijf bedrijven wordt personeel aangenomen zonder dat er extern is geworven.

Het wordt steeds moeilijker om vacatures te vervullen. Werkgevers werven vooral personeel door zelf vacatureteksten te verspreiden (81%). Dit is vaak in combinatie met andere wervingsmethoden. Zoals het zelf actief benaderen van kandidaten (34%) of het inschakelen van een externe organisatie (28%). In de toekomst verwachten werkgevers niet anders te gaan werven. Wel zullen sociale media een grotere rol spelen bij het actief benaderen van kandidaten.

Personeel zoeken

Het zelf verspreiden van vacatureteksten gebeurt vooral via de eigen website (81%), sociale media (71%) en op vacaturesites (48%). Het plaatsen van een vacaturetekst komt vaker voor bij beroepen in de creatieve sector, openbaar bestuur en veiligheid. Als bedrijven externe hulp inschakelen, dan is dat meestal een wervings- en selectiebureau. Dit wordt veel toegepast bij beroepen binnen de ICT en de techniek.

Facebook populair

Als vacatureteksten via sociale media worden verspreid, dan is Facebook het meest geliefd (82%). Hierna volgt LinkedIn (60%). Twitter (19%) en Instagram (12%) worden minder toegepast. De gebruikte sociale media verschillen naar gevraagd opleidingsniveau. Op Facebook wordt vaker een vacature voor een functie op lager en middelbaar niveau geplaatst, terwijl op LinkedIn eerder vacatures met een hoger opleidingsniveau verschijnen.

Kandidaten benaderen

Naast het plaatsen van vacatures zoeken bedrijven ook zelf actief naar kandidaten. Dit gebeurt bij drie op de tien vacatures. Dit gaat meestal via eigen personeel (68%), via hun netwerk (66%) of sociale media (56%). Werkgevers verwachten dat sociale media een grotere rol gaan spelen om kandidaten actief te benaderen. Waar in 2017 nog de helft van de bedrijven hiervoor sociale media gebruikt, verwacht driekwart in de toekomst sociale media in te zetten om personeel te vinden.

Personeel aannemen zonder externe werving

Een op de vijf bedrijven neemt personeel aan zonder dat zij hiervoor extern werven. Zo stromen mensen door na een stage of wordt een kandidaat via een medewerker voorgedragen. Er zijn wel verschillen tussen sectoren. In de horeca en vervoer wordt het vaakst personeel aangenomen zonder werving. In de financiële dienstverlening en de landbouw komt het minder snel voor.

UWV heeft het wervingsgedrag van werkgevers in kaart gebracht via een onderzoek onder ruim 6.700 werkgevers. Er is gekeken op welke wijze werkgevers werven voor hun vacatures en of zij personeel aannemen zonder dat hiervoor extern is geworven. Bekijk hier het gehele onderzoek.

Serie: krapte op de arbeidsmarkt

In steeds meer beroepsgroepen melden werkgevers een tekort aan geschikt personeel. UWV doet daarom onderzoek naar de krapte op de arbeidsmarkt. In verschillende publicaties gaan we in op moeilijk vervulbare vacatures.

  • Lijst van beroepen (pdf, 1 MB) met moeilijk vervulbare vacatures.
  • Toenemende wervingsproblemen vragen om alternatieve oplossingen. UWV inventariseerde daarom 24 oplossingen die werkgevers in de praktijk toepassen om de krapte te lijf te gaan.
  • Hoe gaan werkgevers om met moeilijk vervulbare vacatures? Uit een werkgeversonderzoek blijkt dat ruim vier op de tien werkgevers verwacht dat het moeilijker wordt om vacatures te vervullen.

Het onderzoek over het wervingsgedrag onder werkgevers is het laatste onderdeel van de serie krapte op de arbeidsmarkt.

Bron: UWV

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.