Re-integratiecoach

Wat doet een re-integratiecoach?Het kan zijn dat jij door ziekte of beperking (tijdelijk) niet je eigen werk kunt verrichten. Samen met je werkgever, de arbodienst / bedrijfsarts kijk je naar de mogelijkheden. Bijvoorbeeld: Kan je huidige werk aangepast worden zodat deze aansluit op jouw mogelijkheden? Is er een ander werk voorhanden wat je (tijdelijk) kunt uitvoeren? Hierbij gaat het in beginsel om werk bij je eigen werkgever, maar ook werk bij een ander organisatie kan tot de mogelijk behoren. Een Re-integratie kan hierbij ondersteuning bieden. Maar wat is Re-integratie en wat doet een Re-integratiecoach?

Wat is Re-integratie?

Re-integratie is het geheel van activiteiten dat nodig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame betaalde arbeid te helpen. De afstand tot de arbeidsmarkt kan bijvoorbeeld ontstaan door ziekte of beperking en/of door onvoldoende aansluiting van ervaring en opleiding op de eisen van de arbeidsmarkt.

Terugkeer naar oude functie
In eerste instantie bekijk je samen met de bedrijfsarts of je kunt terugkeren in je eigen werk. Veel al begin je eerst op arbeidstherapeutische basis en bouw je je belastbaarheid op naar je gezondheidsmogelijkheden. Verder kan je werkgever bekijken wat de mogelijkheden zijn om je werkzaamheden te verlichten. Hierbij kan gedacht worden aan het overnemen van taken door collega’s. Indien het noodzakelijk is, kan je werkgever ook zorgdragen voor werkplek aanpassingen of het regelen van voorzieningen. UWV kan hierbij faciliteren.

Passend werk
Wat als terugkeren in je oude functie niet (meteen) lukt? Dan kun je samen met je werkgever bespreken of je passend werk kunt doen. Maar wat is passend? Dat hangt uiteraard af van verschillende factoren waaronder je gezondheid, de zwaarte van het werk etc. Misschien kan je werkgever een andere functie creëren. Indien deze mogelijkheid er is, dan ben je verplicht deze te accepteren. Het moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen: 1) Het sluit aan bij je eerdere baan. 2) Door dit werk kun je ook na het tijdelijke werk bij je werkgever blijven. Zijn er geen mogelijkheden? Dan is de werkgever verplicht om te kijken naar passend werk bij een ander bedrijf.

Re-integratieverplichtingen
Tijdens je ziekte heb je een aantal plichten. Dit geldt ook voor je werkgever. Je maakt deze afspraken samen. Als je ziek bent, staat voorop dat je actief moet meewerken aan jouw herstel en zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Dat kan betekenen dat je tijdelijk ander passend werk doet. Ook moet je je houden aan de afspraken in het Plan van aanpak. Het Plan van aanpak maak je samen met jouw werkgever. Je zet daarin de afspraken die je samen maakt over je re-integratie. Meer info kun je hierover vinden op het UWV

Wat doet een Re-integratiecoach?

Een Re-integratiecoach ondersteunt jou tijdens het proces om weer aan het werk te komen. Met begeleiding, sollicitatietrainingen of cursussen die aansluiten op uw situatie en vaardigheden. 

De Re-integratiecoach wordt met name ingeschakeld door organisaties (werkgevers), gemeenten of UWV. Veelal gaat het om één-op-één coaching maar het komt ook voor dat er klassikale bijeenkomsten zijn met tips, trucs en hulp. De belangrijkste taken die een loopbaancoach vervuld zijn jou motiveren, stimuleren, leren solliciteren en begeleiden naar een betaalde baan. Ook kan de re-integratiecoach ondersteuning geven als je een eigen bedrijf wilt starten. 

Re-integratietraject
Samen met het Re-integratiecoach maakt u een re-integratieplan. In dat plan staat stap voor stap wat u gaat doen om weer aan het werk te gaan. En hoe het Re-integratiebedrijf u daarbij ondersteunt.

Tijdens de coachsessies zal de Re-integratiecoach samen met jou kijken wat jouw competenties, wensen en mogelijkheden zijn die kunnen leiden naar een betaalde baan. Op basis hiervan zal een re-integratietrajectplan worden opgesteld. Om inzicht te verkrijgen, wordt er veelal gebruik gemaakt van competenties- persoonlijkheids- en/of beroepskeuzetests. Ook kan geadviseerd worden om cursussen of trainingen te volgen om je arbeidsmarktkansen te vergroten.

Gedurende het gehele re-integratietraject zal de Re-integratiecoach jou ondersteunen en begeleiden, ook tijdens sollicitatieprocedures. Hierbij houdt de re-integratiecoach ook contact met je werkgever, UWV of jouw gemeente. Ook hebben ze een uitgebreid netwerk aan potentiële werkgevers voor een stageplaats, werkervaringsplaats en/of betaalde baan.

Re-integratie 1e spoor
Er is sprake van re-integratie 1e spoor indien je de mogelijkheid hebt om terug te keren bij je huidige werkgever. Veelal lukt re-integreren in oude functie niet meer. De Re-integratiecoach zal dan samen met jou en werkgever kijken wat de mogelijkheden zijn voor passend werk.

Re-integratie 2e spoor
Indien er geen mogelijkheden zijn om bij je huidige werkgever terug te keren dan zal er gekeken moeten worden naar mogelijkheden bij een ander bedrijf. Dit wordt re-integratie 2e spoor genoemd. De Re-integratiecoach zal  je dan ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan bij een andere werkgever.

Samengevat: Wat doet een re-integratiecoach?
  • Het begeleiden van het re-integratietraject
  • Het helpen bij het vinden naar een passende baan
  • Het leren solliciteren (brief schrijven en cv opstellen)
  • Het begeleiden (en oefenen) bij sollicitatiegesprekken
  • Het adviseren over mogelijke cursussen of trainingen
  • Het helpen netwerken bij diverse bedrijven
  • Het motiveren en stimuleren van de coachee